Видос качае, [livejournal.com profile] sexynigga рулит!

May. 11th, 2013 11:14 pm
piyavking: (мимимимими)
[personal profile] piyavking

Date: 2013-05-11 07:36 pm (UTC)
From: [identity profile] gavriloid.livejournal.com
Жалостливо-то как!

Date: 2013-05-11 08:04 pm (UTC)
From: [identity profile] sexynigga.livejournal.com
Просто лучшее за последние 666 лет каторги

Date: 2013-05-11 08:05 pm (UTC)
From: [identity profile] sexynigga.livejournal.com
какой-то мего-кайф просто!

Date: 2013-05-11 08:08 pm (UTC)
From: [identity profile] ignis-b.livejournal.com
Рома ЗПР уебанчег
чужую музычку так нагло пиздить

Date: 2013-05-11 09:17 pm (UTC)
From: [identity profile] ignis-b.livejournal.com
не дерзи, бля

какая хуй разница мою или не мою - чужую, бля

Profile

piyavking: (Default)
piyavking

May 2013

S M T W T F S
    1 2 3 4
5 67 8 9 10 11
12 13 1415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 08:41 am
Powered by Dreamwidth Studios